Słońce oraz skojarzona gospodarka energetyczna

Elektrociepłownia CHP

Słońce jest naszym najważniejszym źródłem energii. Dzięki niemu można zaspokoić nawet największe zapotrzebowanie na energię (światło i ciepło) nieodzowne dla wzrostu oraz owocowania pomidorów.

W czasie, kiedy słońce nie świeci, bądź też, gdy nie dociera do nas wystarczająca ilość światła, dwa tzw. kogeneratory CHP (Combined Heat and Power) zaspokajają zapotrzebowanie na ciepło. Oba generatory mają razem pojemność 3,2 megawatogodzin. Wygenerowana elektryczność, która wystarcza na zaspokojenie potrzeb energetycznych 3500 gospodarstw domowych, magazynowana jest w lokalnej sieci energetycznej. Elektryczność produkuje ciepło, którego używamy do ogrzewania naszych szklarni, dzięki czemu osiągamy wysoką rentowność. Spaliny uwalniane podczas spalania gazu ziemnego, zostają oczyszczone. Pozostały CO2 jest cennym składnikiem odżywczym, który zostaje doprowadzany do roślin w szklarniach. CO2 jest przetwarzany przez rośliny w sposób naturalny w tlen oraz w składniki potrzebne roślinom.

Website przez Forwart - Sitemap