Zon, Aardwarmte en WarmteKrachtKoppelingen

WKK installatie

De zon is onze belangrijkste bron van energie. Zij voorziet in de grootste energiebehoeften (licht en warmte) van de cherrytomatenplant waardoor deze kan groeien en vruchten kan dragen.

In tijden dat er geen of te weinig zon is, voorziet duurzame en milieuvriendelijke aardwarmte de energiebehoefte. Als backup hierop voorzien twee zogenaamde WKK – installaties (WarmteKrachtKoppeling) in de warmtevraag. De 2 installaties hebben samen een capaciteit van 3,2 Mega Watt uur. De geproduceerde elektriciteit, welke een behoefte van 3500 huishoudens dekt, wordt in het plaatselijk elektriciteitsnet opgeslagen. Bij de opwekking van elektriciteit komt warmte vrij, die wij benutten voor het verwarmen van onze kas en bereiken zodoende een hoge rentabiliteit. De rookgassen die bij de verbranding van aardgas vrijkomen worden gereinigd. Het overblijvende Co2 wordt als een waardevolle voedingsstof naar de planten in de kas geleid. In de planten wordt Co2 op natuurlijke wijze omgezet in zuurstof en bouwstenen voor de plant.

Website door Forwart - Sitemap